بانکداری جدید و نسل z

چرا بیشتر کشورهای دنیا از چند سال پیش استارت آپ های مالی مختلف رو شروع به راه اندازی کردند و چرا مدل بانکداری جدید راه خودش رو شروع کرد؟

یکی از حوصله سر بر ترین اتفاقات روزمره هر شخص کار های اداری و بانکی است ، در صورتی که تمامی اتفاقات مربوط به بانک از باز کردن حساب و یا تسهیلات گرفته تا

انتقال پول و گرفتن کارت تماما پروسه خسته کننده و کاغذ بازی های اضافه را به همراه داشته و دارد که سیستم جدید بانکداری که با نئوبانک ها استارت خورد به راحتی

این اتلاف وقت به وجود آمده را ترمیم کرد و شروعی بود برای ادامه مسیر با طعم نسل Z

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!