من بخشی از روزم رو با توجه به شغلی که دارم به استفاده کردن خدمات و محصولات نرم افزاری و یا غیر نرم افزاری اختصاص میدم که سعی میکنم اطلاعات و بررسی های لازم رو با شما هم به اشتراک بذارم