در یک تحقیق جامع و آماری دقیق از شرکت ویژوال کاپیتالیست معلوم شد که بیشتر ثرونمندان جهان در خرید مسکن سرمایه گذاری میکنند که این موضوع نشان دهنده این است که هنوز هم همچنان با توجه به اینکه چند هزار سال از اولین قدم های انسان ها روی زمین میگذرد ، دغدقه اصلی مردم سرپناه هست و نمیتوان این موضوع رو رد کرد که نیاز اولیه انسان در تمام اقشار جامعه دقیقا بهم شباهت دارد و دقیقا تمام اقشار جامعه چه با درآمد پایین و چه با درآمد بالا هنوز این نیاز رو توی خودشون حس میکنند که سرپناه مهمترین بخش زندگیشون هست !!

همانطور که مشاهده میکنید برخلاف تصور قالب تریدر ها سهم قابل توجهی روی مسکن با عدد ۳۲ درصد و با کمترین میزان سرمایه گذاری با عدد ۱ درصد روی کریپتو میتوان به این نتیجه رسید که با اینهمه تلاشی که شده برای جا انداختن سرمایه گذاری روی ارز دیجیتال هنوز هم بازخورد خوبی رو نداشته و هنوز هم دغدقه اصلی مردم در مرحله اول سرپناه و در مرحله بعدی رفاهیات چه شخصی چه مدنی و چه اجتماعی است.